برنامه‌نویسی

رادیو دال

رادیو دال

رادیو دال حاصل ثبت و ضبط و مستندسازی گفتگوهای ساده‌ایست که من با آدم‌ها راجع به زندگی در جاهای مختلف دنیا دارم. در حال حاضر در بیش از سه سال فعالیت مستمر در حدود سی قسمت از رادیو دال در بازه‌های زمانی یک ماهه منتشر شده. کشورهای بسیاری تا به حال پوشش داده شده. همچنین تلاش شده تنوع در دیدگاه‌ها و تجربیات بین مهمان‌های برنامه تا حد امکان حفظ بشه.