خلاصه‌ها

چکیده می ۲۰۲۰

گزیده‌ها مقالات و لینک‌ها کتاب ایده‌ها در یک خبرنامه عضوم و امروز برام ایمیلی فرستاد که یکی از قسمت‌هاش مربوط به این بود که چطور با احمق‌ها کنار بیایم. با دیدن این عنوان این به ذهنم رسید که چقدر ما محتوا و داستان و راهنما برای افرادی که احمق نیستند زیاد داریم؛ اینکه چطور احمق نباشیم و یا چطور احمق‌ها رو تحمل کنیم. با این حال سمت دیگر ماجرا به نظر بسیار مهجور واقع شده؛ یعنی فکر نکنم کتابی داشته باشیم با این عنوان که چطور یک احمق خوب باشیم، یا در مواجهه با آدم‌های باهوش چکار کنیم.

چکیده آوریل ۲۰۲۰

گزیده‌ها در دورانی که تغییرات اساسی در حال رخ دادن است، افرادی که توانایی یاد گرفتن دارند زمین رو تصاحب خواهند کرد، در حالی که افرادی که خود را آموزش دیده میدونند، خودشون رو مجهز به دانش برای زندگی در دنیایی خواهند یافت که دیگر وجود نداره. In times of profound change, the learners inherit the earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists.

چکیده ژانویه ۲۰۲۰

بیست و یک درس برای قرن بیست و یک: یووال هراری وقتی [در کشوری همچون روسیه، در] چنین الیگارشی‌ای زندگی می‌کنید، همیشه بحران‌هایی وجود دارد که به طریقی بر موضوعات ملال‌آوری چون سلامت و آلودگی هوا تقدم دارند. اگر ملتی با حمله‌ی خارجی یا قدرت‌های شیطانی مواجه شود، چه کسی برای نگرانی در مورد بیمارستان‌های شلوغ یا رودخانه‌های آلوده وقت دارد؟ با تولید یک جریان پایان‌ناپذیر از بحران، یک سیستم الیگارشی فاسد می‌تواند حاکمیت خود را تا بی‌نهایت ادامه دهد.