رادیو دال

رادیو دال

رادیو دال حاصل ثبت و ضبط و مستندسازی گفتگوهای ساده‌ایست که من با آدم‌ها راجع به زندگی در جاهای مختلف دنیا دارم.

در حال حاضر در بیش از سه سال فعالیت مستمر در حدود سی قسمت از رادیو دال در بازه‌های زمانی یک ماهه منتشر شده. کشورهای بسیاری تا به حال پوشش داده شده. همچنین تلاش شده تنوع در دیدگاه‌ها و تجربیات بین مهمان‌های برنامه تا حد امکان حفظ بشه.

این پادکست به صورت مصاحبه‌های بلند مدت و در قالب گفتگوی بداهه است. تمرکز پادکست به صورت عمده پرداختن به تجربیات فردی و همچنین آشنایی با فرهنگ و ساختارهای متفاوت اجتماعی در کشورهای مختلفه. فضای گفتگو ساده و صمیمی است و نگاه به پادکست به نوعی است که بتونه علاوه بر آگاهی بخشی برای شنونده سرگرم‌کننده هم باشه.

تمام مراحلِ کار، شامل هماهنگی، گفتگو، ضبط، ویرایش و انتشار توسط من انجام میشه. در این بین دوستانی هستند که در زمینه کارهای گرافیکی به من کمک میکنند.

توضیحات بیشتر در مورد پادکست و قسمت‌های منتشر شده در سایت رادیو دال قابل دسترسی است.