گفتگوی کمدین‌ها - Talking Funny

گفتگوی کمدین‌ها - Talking Funny

نمیدانم چرا و چطور، تنها میدانم این اتفاق فقط یک بار افتاده؛ اینکه چهار نفر از بهترین و خلاق‌ترین کمدین‌های حال حاضر دنیا کنار هم جمع شوند و راجع به طنز با هم صحبت کنند.

مرزهای اخلاقی کجا هستند؟ چرا باید یا نباید از واژه‌ی خاصی استفاده کرد؟ جک‌هایی با خنده‌های مفتکی ارزش تعریف کردن دارند یا نه؟ و چندین چند موضوع دیگر، به همراه مقدار زیادی خنده و شوخی.

اگر مثل من از دیدن و شنیدن کمدی لذت میبرید و دوست دارید بدونید چطور یک جک خوب میشه داشت، شاید شما هم از دیدن این گفتگو لذت ببرید.

یادداشت‌ها:

  • ببین میتوانی با حذف ناسزا باز هم خنده را بگیری یا نه؟ در عوض چطور میتوانی خشم یا ترس را نمایش دهی؟
  • فکر نمیکنم برای من دوباره شنیدن بهترین جک‌های یک کمدین به صورت زنده به اندازه شنیدن طنزهای جدید جذابیت داشته باشد.
  • نباید مرزی وجود داشته باشد، چون کمدی کمک میکند به جاهایی سرک بکشیم که تا پیش از برای ورود به محدوده‌ی آنها ترس داشتیم.
  • Comedy is about empathy